Rechtsgebieden

familie- en jeugdrecht

Rechtsgebieden

Het kantoor van mr. Vos behandelt zaken op het gebied van het familie- en jeugdrecht. Als u gaat scheiden of bijvoorbeeld hulp nodig hebt rond een zorgregeling is het belangrijk dat u deskundig wordt bijgestaan.

Familierecht

Het familierecht regelt zaken die betrekking hebben op familierechtelijke betrekking zoals:

 • Echtscheiding op eenzijdig of gezamenlijk verzoek
 • Verbreking samenwoning
 • Boedelscheiding na echtscheiding of verbreking samenwoning
 • Opstellen/wijzigen van een ouderschapsplan
 • Vaststellen of wijzigen van een zorgregeling
 • Gezagszaken
 • Vaststelling of wijziging van kinderalimentatie
 • Vaststelling of wijziging van partneralimentatie
 • Erkenning, gerechtelijke vaststelling van het vaderschap en ontkenning vaderschap
 • Adoptie
 • Voornaamswijziging

Jeugdrecht

Het jeugdrecht behelst zaken rond onder toezichtstelling en uithuisplaatsing van kinderen waarbij Jeugdbescherming en/of de Raad voor de Kinderbescherming betrokken zijn.

Bijzondere curator

Vanja Vos wordt regelmatig door de rechtbank benoemd als bijzondere curator om de belangen van minderjarigen te behartigen en hen indien nodig in en buiten rechte te vertegenwoordigen in afstammingszaken en zaken waarin de ouders/voogd een conflict hebben over de kinderen. De bijzondere curator heeft een bemiddelende rol en probeert eerst met ouders of voogd te praten. Op die manier probeert hij/zij het probleem op te lossen. Lukt dat niet, dan vertegenwoordigt de bijzondere curator de minderjarige in een rechtszaak.